Πατραι. Ναὸς Παντοκράτορος = Patras. Temple de Pantocrator

Viewing image 1 of 2
  • image 1
  • image 2

Item Information