Amstelredams eer ende opcomen, : door de denckwaerdighe miraklen aldaer gescheid aen ende door het H. Sacrement des altaers, anno 1345

Item Information