Digital Commonwealth

Oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht : Van nieus. oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe gheslacht-registeren ende genealogyen der voornaemster edelen, midtsgaders, steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt

Item Information

Title:
Oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht : Van nieus. oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe gheslacht-registeren ende genealogyen der voornaemster edelen, midtsgaders, steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt
Author:
Gouthoeven, W. van
Printer:
Severs, Jan
Printer:
Verhaghen, Peeter‏, active 1578-1625
Format:
Books
Location:
Sterling and Francine Clark Art Institute Library
Collection (local):
Julius S. Held Collection of Rare Books
Subjects:
Dutch language
Netherlands--History
Places:
Netherlands
Extent:
1 online resource (16 unnumbered pages, 629 pages, 12 unnumbered pages, 360 pages)
Link to Item:
Terms of Use:
No known copyright restrictions.
No known restrictions on use.
Publisher:
Dordrecht : Ghedzuckt by P. Verhaghen
Notes:
Volume 2 has title: Dat tweede deel ofte vervolgh van de Chronijcke van Hollant Seelant ende Wtrecht ende haer na-buere landen gheschiedenissen. Beginnende metten jare 1556. tot den jare sestien hondert ende twintigh. Met vlijt by-een vergadert uyt gheloofweerdige schrijvers. Door E. de Veer ende N.d.C. ..; Volume 1 (known as "Divisie chronijk") was first published in 1517, by Jan Severs; authorship has been attributed to him to Cornelius Aurelius; Title of volume 1 within illustrated border; title vignette (volume 2)
Electronic reproduction of (manifestation): Gouthoeven, W. van. -- D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht. : Van nieus. oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe gheslacht-registeren ende genealogyen der voornaemster edelen, midtsgaders, steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt: / voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden jare Onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh jaer 1620 -- Dordrecht, Ghedrucht by P. Verhaghen, 1620 -- 2 v. in 1. illus.(ports.) 34 cm -- Call number of original: N6941 G68 1620
Language:
Dutch | Flemish
Identifier:
b11125986