Toneel van Sinnebeelden : geopent tot Dienst van Schilders Beelthouders etc

Item Information