Alle de wercken van den Heere Jacob Cats ; ridder, oudt raadtpensionaris van Hollandt. & c. de laatste druk; waar in het twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters beneffens desselfs slaapeloose nachten, met printverbeeldingen sijn verijkt : nooit voor deesen soo gedrukt

Item Information