Πατραι - εξαγωγη σταφιδος = Patras. L'exportation des raisins

Viewing image 1 of 2
  • image 1
  • image 2

Item Information