Charles Frederick Toppan, Quissett, 1894

Charles Frederick Toppan, Quissett, 1894

Item Information