Έφεσος. Το εσωτερικον της εκκλησίας του Αγ. Ιωαννου = Éphèse. L'intérieur de l'Eglise Saint-Jean

Viewing image 1 of 2
  • image 1
  • image 2

Item Information