Auca moguda i ben vista de la vida de Joan Coba prototipus d'arribista. Quan molt va haver fet xisclar a la pobre de sa mare per primer cop va arribar.

Item Information