Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament : en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt, door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent

Item Information